MENU
ฟิล์มกล้องหลัง ฟิล์มกระจก ฟิล์ม Synthetic Glue enyx อีนิกซ์

” ปกป้องเลนส์กล้องของคุณ “

ฟิล์มกล้องหลังจากอีนิกซ์ ออกแบบมาเพื่อป้องกันร่องรอยการใช้งานกล้องหลังของสมาร์ทโฟน ด้วยความแข็งแกร่งระดับ 9H มั่นใจในการใช้งานมากขึ้น ทั้งยังมีความใสมาก ไม่ลดคุณภาพของกล้องและไม่ทำให้สีในการถ่ายภาพผิดเพี้ยนแม้แต่น้อย

ฟิล์มกล้องหลัง ฟิล์มกระจก ฟิล์ม Synthetic Glue enyx อีนิกซ์

” ติดตั้งได้ง่ายๆ ไม่ต้องใช้เครื่องมือ “

ฟิล์มกระจกกล้องหลังอีนิกซ์ร่วมกับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ออกแบบตัวฟิล์มโดยใช้กาวสังเคราะห์ชนิดพิเศษ(SYNTHETIC ADHESIVE GLUE) เพื่อให้ตัวฟิล์มประสานเข้ากับกล้องหลังโทรศัพท์มือถือได้อย่างดีที่สุด ด้วยคุณสมบัติของกาวสังเคราะห์ชนิดนี้ ทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง ไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆทั้งสิ้น และยังไม่ทิ้งคราบกาวเมื่อลอกเปลี่ยน ดีกว่าฟิล์มที่ใช้กาวทั่วๆไปเป็นอย่างมาก