MENU

เรียนรู้เพิ่มเกี่ยวกับอีนิกซ์

ทุกวันการดำเนินการใช้ชีวิตในการทำงาน การเดินทาง การพักผ่อน จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์สือสารเดินทางไปด้วยตลอดเวลา สำหรับการพูดคุย ติดต่องาน ซึ่งเราเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้งานจุดนี้ดี

เราจึงตั้งใจที่จะนำผลิตภัณฑ์พร้อมกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสู่การใช้งานในชีวิตประจำวันของทุกคน ภายใต้คำว่า “Always in motion – เคลื่อนที่ไม่หยุดนิ่งไปพร้อมกับอีนิกซ์”

เราพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยยึดถือจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราเข้าถึงการใช้งานที่หลากหลายและความต้องการของทุกๆคน โดยมีความตั้งใจที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของอีนิกซ์เป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตในยุคที่อุปกรณ์สื่อสารเพื่อนกับเรา