MENU
อะแดปเตอร์ adapter หัวชาร์จ ที่ชาร์จ Enyx อีนิกซ์

” ชาร์จไฟได้รวดเร็ว และ เต็มประสิทธิภาพ “

ชาร์จได้รวดเร็วและปลอดภัยเพราะ Smart Chip ที่ได้ถูกติดตั้งเข้าไปในหัวชาร์จอีนิกซ์รุ่น EA-05 ทำหน้าที่ควบคุมการจ่ายไฟให้สมดุลกับอุปกรณ์ที่นำมาชาร์จ กระแสไฟที่จ่ายออกจากหัวชาร์จจะมีความเสถียร ทำให้อุปกรณ์ที่นำมาชาร์จสามารถใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น

อะแดปเตอร์ adapter หัวชาร์จ ที่ชาร์จ Enyx อีนิกซ์

” จ่ายไฟสูงสุด 2.4A “

EA-05 จ่ายไฟได้อย่างรวดเร็ว 2.4A ป้องกันไฟตก ไฟกระชาก และกระแสไฟย้อนกลับ อีกทั้งยังผลิตจากวัสดุป้องกันไฟใหม้  หมดห่วงเรื่องการใช้งาน 

2.4A / 1USB

Input : 100 – 240V 50/60Hz  0.4A

Output : DC5V = 2.4A